Uy ban TW Mat tran To quoc lan dau to chuc thi tuyen lanh dao hinh anh 1Quang cảnh lễ khai mạc. (Nguồn: mattran.org.vn)

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (Mặt trận Tổ quốc) Việt Nam khai mạc Kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo quản lý cấp Vụ năm 2018, với chức danh Phó Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo chủ trương về đổi mới phương pháp tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết việc thi tuyển đối với cán bộ lãnh đạo cấp Vụ là một chủ trương mới thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, thực hiện chung cho nhiều cơ quan ở Trung ương cũng như địa phương, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Triển khai chủ trương này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng Đề án 01, Đề án 11; Ban hành Kế hoạch số 520 về việc thành lập Hội đồng và tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp Vụ.

Theo ông Hầu A Lềnh, mặc dù là lần đầu tiên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thi tuyển nhưng trong suốt quá trình chuẩn bị, Hội đồng đã bám sát chỉ đạo của Đảng đoàn và Ban Thường trực thành lập Hội đồng thi, tham mưu để ban hành quy chế.

Đồng thời, Hội đồng đã xét duyệt chặt chẽ điều kiện về hồ sơ, cơ sở vật chất, hướng dẫn cho thí sinh chuẩn bị các nội dung tài liệu, hồ sơ liên quan theo quy định của quy chế thi tuyển.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị các Ủy viên Hội đồng thi tuyển bám sát quy chế, nội dung liên quan đến trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn và một số quy định của Hội đồng trong tổ chức thi, mỗi Ủy viên trên tinh thần khách quan, công minh, trách nhiệm sẽ lựa chọn được thí sinh đạt đủ điều kiện đề ra.

[Bộ Nội vụ bổ nhiệm bốn lãnh đạo cấp vụ ngay sau khi trúng tuyển]

Các ứng viên sẽ chấp hành đúng quy chế dự thi, bình tĩnh, trả lời ngắn gọn những vấn đề Hội đồng thi tuyển đề ra, từ đó thể hiện được tâm thế, kiến thức, tác phong, sự hiểu biết và diễn đạt đề tài hiệu quả... để kỳ thi diễn ra thành công.

Tại kỳ thi, thí sinh sẽ bốc thăm thứ tự bảo vệ đề án của mình; trình bày đề án bằng công cụ trình chiếu, sau phần trình bày sẽ trả lời câu hỏi của hội đồng./. 
Diệp Hương (TTXVN/Vietnam+)