Australia vừa chính thức cấp phép nhập khẩu đối với sản phẩm thanh long Việt Nam bắt đầu từ năm 2017; trong đó, Long An và Bình Thuận là hai tỉnh sẽ có những lô hàng thanh long đầu tiên được xuất khẩu vào nước này./.