Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương lý giải việc 1 Vụ có 2 Vụ trưởng.

Trả lời thắc mắc của phóng viên về việc Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 2 Vụ trưởng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng, đây là vấn đề do lịch sử để lại.

Trước đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có riêng một đơn vị là Vụ hợp tác với Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau đó, vụ này sáp nhập với Vụ Kinh tế đối ngoại và từ đó có 2 Vụ trưởng./.