(Nguồn: Royal Thai Navy)

Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã công bố những hình ảnh chính thức về các công đoạn giải cứu đội bóng Lợn Rừng ra khỏi hang an toàn./.