Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám tăng 0,92% so với tháng trước, trong đó có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá.

Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,86% do trong tháng có 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư của Bộ Y tế./.