Từ khi gia tăng số lượng người nhiễm COVID-19, một số công ty tại Việt Nam đã áp dụng chính sách cho người lao động làm việc từ xa. Chính sách này nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19.

Các tập đoàn, công ty lớn như VinGroup, Vinamilk, Niesle, Tiki... đã thông báo áp dụng chính sác làm việc từ xa. Các doanh nghiệp cũng cam kết đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động.

[Cần làm gì để phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc?]

Không chỉ doanh nghiệp mà các cơ quan Nhà nước cũng đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc. Ngay từ đầu tháng 3, nhiều bộ, ngành đã áp dụng chuyển gần hết các cuộc họp sang hình thức trực tuyến.

Ông John Messenger, Chuyên gia cao cấp về điều kiện làm việc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho rằng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều lao động phải làm việc tại nhà, điều này tạo nên một số thử thách.

Do đó, cần có một số nguyên tắc cần được áp dụng như: Hỗ trợ về mặt quản lý; có công cụ làm việc phù hợp và phải tập huấn cho nhân viên; kỳ vọng rõ ràng của người quản lý và nhân viên; làm chủ thời gian để đạt năng suất thật tốt; có chiến lược quản lý ranh rới rõ ràng giữa công việc được trả lương và cuộc sống cá nhân./.

Hồng Kiều (Vietnam+)