Mùi đã tải 5 bức ảnh máy bay rơi trên cánh đồng và viết thêm nội dung "Nội Bài này" vào tài khoản ​Facebook cá nhân của mình, sau đó nhiều người đọc, chia sẻ, đăng tải lên các diễn đàn mạng xã hội.

Hành vi của Mùi được xác định vi phạm vào điểm G, mục 3, điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP về "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác."/.