[Video] Đại hội XIII của Đảng: Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã thành công tốt đẹp đúng như niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Sau một tuần làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã thành công tốt đẹp đúng như niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Vui mừng, phấn khởi trước kết quả của Đại hội song nhân dân cả nước cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Ban chấp hành khóa mới./.

(Vnews/Vietnam+)