(Nguồn: Vietnam+)

Con người thích nghi với thời tiết cực đoan rất chậm chạp, trái với các loài động vật xung quanh có những cơ chế riêng, giúp chúng có thể sinh tồn trong các điều kiện khắc nghiệt./.