Báo cáo An toàn quảng cáo năm 2020 của Google vừa được công bố, cho thấy lượng vi phạm về quảng cáo tăng mạnh trong năm vừa qua.

Google đã xóa 3,1 tỷ nội dung vi phạm chính sách, trong đó có nhiều quảng cáo về thuốc và dịch vụ y tế./.

 
(Vnews/Vietnam+)