Không ai muốn nhìn thấy con mình bỏ cuộc dễ dàng, nhưng đôi khi để trẻ từ bỏ lại là một sự lựa chọn đúng đắn để mang lại kết quả tốt đẹp hơn./.