[Video] Lễ duyệt binh đầu tiên sau chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 1/1/1955, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên có cuộc duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ.
[Video] Lễ duyệt binh đầu tiên sau chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1Hỉnh ảnh cuộc duyệt binh năm 1955.

Ngày 1/1/1955, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên có cuộc duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

[Chiến thắng Điện Biên Phủ: Mốc son của nghệ thuật quân sự Việt Nam]

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn Hội nghị cùng ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược (1945-1954) ở Đông Dương, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 

Hiệp định Geneva đã tạo được cục diện mới, tạo tiền đề và cơ sở pháp lý rất quan trọng để dân tộc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

(Vietnam+)