(Video: Minh Sơn/Vietnam+)

Cứ mồng 8 Tết hàng năm, tại sân đình làng Thị Cấm, xã Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) lại diễn ra lễ hội kéo lửa thổi cơm thi.

Đây là lễ hội văn hóa truyền thống được dân làng tổ chức để tưởng nhớ công ơn của Phan Tây Nhạc, người được vua Hùng thứ 18 phong cho làm tướng vì có sức khỏe và văn võ song toàn./.
Minh Sơn (Vietnam+)