Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CPvề quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều kiện, ​trong đó có doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên. Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam...

Nghị định cũng quy định cụ thể quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 2/5/2018./.