Những hoạt động tự phát nguy hiểm trong Lễ hội làng ở Bắc Kạn và tình trạng các liền anh, liền chị Quan họ ở Hội Lim Bắc Ninh tái diễn việc nhận tiền của du khách là những hình ảnh gây phản cảm trong mùa Lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018./.