Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã thành lập 5 đoàn công tác để kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử tại các địa phương./.
(Vnews/Vietnam+)