[Video] Nội thành Hà Nội đang tồn ứ hơn 9.000 tấn rác

Mặc dù đã qua nhiều lần đối thoại nhưng nhiều người dân huyện Sóc Sơn vẫn đang chặn cổng bãi rác Nam Sơn khiến hàng nghìn tấn rác vẫn chưa thể vận chuyển khỏi nội đô.

Đến thời điểm này, mặc dù đã qua nhiều lần đối thoại nhưng nhiều người dân tại huyện Sóc Sơn vẫn đang tiến hành chặn cổng bãi rác Nam Sơn khiến hàng nghìn tấn rác vẫn chưa thể vận chuyển khỏi nội đô.

Ước tính số lượng rác tồn đã lên đến hơn 9.000 tấn.

Thành phố đã chỉ đạo huyện Sóc Sơn tăng cường vận động người dân thực hiện các chính sách, chế độ bồi thường tái định cư; khẩn trương giải tỏa người dân đang chặn xe rác để việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn được khôi phục, đảm bảo vệ sinh môi trường./. 

(Vnews/Vietnam+)