(Nguồn: Vietnam+)

Khi nghe tin con của mình đang phải vượt qua một chặng đường đầy nguy hiểm để ra khỏi hang Tham Luang, cha mẹ của các em nhỏ đã phải tự động viên rất nhiều để giấu đi nỗi lo âu./.