Các nhà nghiên cứu cho biết lỗ đen "quái vật" này đang di chuyển với tốc độ 7,6 triệu km/h, đủ nhanh để thoát khỏi thiên hà của nó trong vòng 20 triệu năm.

Với tốc độ này, nó có thể di chuyển từ Trái Đất tới Mặt Trăng trong 3 phút.

Theo ước tính, nguồn năng lượng đẩy lỗ đen nói trên ra khỏi trung tâm thiên hà có thể tương đương với năng lượng của 100 triệu siêu tân tinh./. 

(Vnews)