Các trường này đã sử dụng những biện pháp khác nhau để khiến các ứng viên nữ bị trượt dù đạt điểm cao, hoặc phải thi lại từ 2-3 lần.

Sau khi tiến hành điều tra với 81 trường đại học y công lập và tư nhân trên khắp Nhật Bản, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã tới thực địa kiểm tra cách thức thi tuyển đầu vào tại 30 trường.

Dù không nêu con số cụ thể, song thông báo cho biết đã phát hiện một số trường đại học tiến hành các bài kiểm tra không phù hợp.

Ngoài ra, cũng tìm thấy bằng chứng các trường sử dụng những biện pháp khác nhau để khiến các ứng viên nữ bị trượt dù đạt điểm cao, hoặc phải thi lại từ 2-3 lần./.

(Vnews)