Ngày 1/2, công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 đã được tiến hành tại một số điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok Thái Lan, bất chấp hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ tiếp tục tuần hành tại khu phố người Hoa ở thành phố này./.
(VNews)