Ngày 15/1, thủ lĩnh phe đối lập lĩnh phe biểu tình đối lập tại Thái Lan Suthep Thaugsuban tuyên bố sẽ quyết tâm cản trở cuộc tổng tuyển cử sắp tới đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách để Thủ tướng nước này Yingluck Shinawatra phải từ chức./.
(VNews)