Tối 25/12, tại Di sản Văn hóa thế giới Hội An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An tổ chức lễ đón vị du khách quốc tế thứ 4,6 triệu năm 2019.

Vị khách vinh dự trở thành người thứ 4,6 triệu đến Hội An năm 2019 là ông Paul Oldham, du khách Anh.

Sự kiện này là một trong những hoạt động để tổng kết du lịch năm 2019, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2020, nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng đến với du khách./.

(Vietnam+)