Đền Kiếp Bạc thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể gia quyến.

Đền tọa lạc giữa thung lũng núi Rồng, thuộc địa phận hai làng Vạn Yên (tên Nôm là Kiếp) và làng Dược Sơn (tên nôm là Bạc) nên có tên gọi Kiếp Bạc. Nay khu vực này thuộc xã Hưng Đạo, Hải Dương.

Vùng Kiếp Bạc còn là nơi giao thương lâm, thổ sản từ phía Bắc xuống; nông hải sản từ phía Nam lên. Vì thế trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Kiếp Bạc luôn là vị trí trọng yếu của một vùng chiến lược. Kiếp Bạc không chỉ là một cảnh quan hùng vĩ, một vị trí quan trọng mà còn là một vùng sơn cước giàu có./.

(Vietnam+)