[Video] Thuế suất ưu đãi đặc biệt với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ từ 1/1/2012 đến trước 1/9/2016, Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thuế có hiệu lực thực hiện trong giai đoạn này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Theo đó, việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ từ ngày 1/1/2012 đến trước ngày 1/9/2016, Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thực hiện trong giai đoạn này./.

(VNEWS)