Ngày 30/9, tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xin lỗi công khai bà Phạm Thị Lan - người bị truy tố oan sai trước đó./.