Chương trình phát triển Liên hiệp Quốc UNDP đã công bố kết quả khảo sát năng lực hành chính công cấp tỉnh PAPI 2016.

Theo đó khảo sát năm vừa qua cho thấy sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ công.

Tuy nhiên đi kèm với đó là những tồn tại trong hệ thống hành chính như thiếu công khai minh bạch, và đặc biệt là vấn đề kiểm soát tham nhũng.

Cụ thể, trong số các chỉ số về cải cách hành chính, chỉ số về cung ứng dịch vụ công có mức độ tăng mạnh nhất.

32% người dân trong số hơn 14000 người trên cả nước cho biết dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện rất tốt, cao hơn mức 23% trong năm 2016.

Bên cạnh đó, các dịch vụ công chứng, một cửa cũng được người dân đánh giá khá cao, đây là bước tiến được UNDP ghi nhận.

Tuy nhiên, nếu xét về chỉ số PAPI nói chung có tính đến các yêú tố như, chỉ số công khai minh bạch, sự tham gia của người dân vào chính quyền cơ sở, kiểm soát tham nhũng, UNDP nhận định Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong chỉ số PAPI, hai thành phố là Hà Nội và TP HCM nằm trong nhóm thấp điểm nhất cả nước./.