Tính đến thời điểm hiện tại, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã hoàn thành 92,4% mục tiêu xuất khẩu 188 tỷ USD trong năm 2017. Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cả năm có thể sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất khẩu 10 tháng năm đầu năm ước đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016.

[Xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng ước đạt gần 30 tỷ USD]

Trong đó nhóm hàng nông sản, thủy sản, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 21,3 tỷ USD trong 10 tháng năm 2017, chiếm 12,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái./.