Đại dịch COVID-19 khiến toàn dân nỗ lực hết mình để chống lại loại virus nguy hiểm này. Thiệt hại về dịch bệnh này đã gây tổn thất to lớn về con người và vật chất.

Đâu đó phía sau những mất mát đau thương ấy, vẫn có những câu chuyện nghẹn ngào. Đó là những khoảng lặng đáng trân trọng trong lúc này.

(Vietnam+)