Châu Âu được tạo nên từ các quốc gia dân tộc, nhưng không phải dân tộc nào cũng có quốc gia riêng của mình. Thực tế này đã truyền cảm hứng cho các phong trào ly khai tìm kiếm sự độc lập.

Tuy nhiên, độc lập luôn là một vấn đề chính trị nhạy cảm và cho đến lục này, vẫn chưa có vùng lãnh thổ nào trong Liên minh châu Âu được công nhận là một quốc gia có chủ quyền./.

(Vietnam+)