Ngày 18/10/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước và liên doanh Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và DP Information Network (DP) đã ký hợp đồng triển khai “Hệ thống quản lý dữ liệu Trung tâm thông tin tín dụng”.

Mục tiêu của gói thầu này là giúp Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) xây dựng một kho dữ liệu tập trung về vay của các tổ chức tín dụng và cá nhân trên toàn quốc; phát triển các sản phẩm và dịch vụ để tăng cường, hỗ trợ quản lý rủi ro cho Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng; xây dựng một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin bền vững cũng như củng cố năng lực nhân sự cho CIC.

Theo kế hoạch, dự án triển khai hệ thống quản lý dữ liệu CIC sẽ được thực hiện từ tháng 11/2013 đến hết tháng 12/2014. Đây cũng là dự án ứng dụng công nghệ thông tin có quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam liên quan tới nghiệp vụ tín dụng.

Việc triển khai gói thầu này sẽ giúp CIC phát triển nhanh hơn để trở thành một cơ quan đăng ký thông tin tín dụng hàng đầu trong khu vực với trình độ nghiệp vụ cao, hiệu quả dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Một số điểm đáng chú ý của hệ thống quản lý dữ liệu CIC mới là khả năng tự động nhận và kiểm tra sự phù hợp của dữ liệu, khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu, ứng dụng báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, hỗ trợ đăng ký tín dụng và báo cáo tín dụng của đối tượng vay, quản lý người dùng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhận định việc triển khai thành công gói thầu hệ thống quản lý dữ liệu CIC sẽ giúp Trung tâm thông tin tín dụng tái cấu trúc hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng, quy trình cung cấp thông tin tín dụng đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, theo ông Thắng, hệ thống quản lý dữ liệu CIC cũng hỗ trợ tích cực các tổ chức, doanh nghiệp và hộ sản xuất trong việc tiếp cận nguồn thông tin tín dụng chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất và kinh doanh.

Còn ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Đối với dự án triển khai “Hệ thống quản lý dữ liệu Trung tâm thông tin tín dụng”, đây có thể coi là dự án tích hợp đầu tiên tại Việt Nam liên quan tới nghiệp vụ tín dụng. Dự án hoàn thành sẽ đem lại lợi ích to lớn cho CIC, cho Ngân hàng Nhà nước. Những báo cáo chính xác và kịp thời từ một hệ thống hiện đại sẽ là công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ đưa ra các quyết sách điều hành nền kinh tế, tài chính một cách hiệu quả nhất”./.