Phát hiện, thu giữ băng đĩa lậu tại TP.HCM. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Việt Nam và Hàn Quốc đã tích cực tiếp nhận thông tin, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, chiến lược quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan qua 4 chuyên đề rất thiết thực và thời sự tại cuộc hội thảo Bản quyền tác giả Việt Nam-Hàn Quốc năm 2015 diễn ra tại Hà Nội ngày 16/4.

Đây là sự kiện thường niên do Cục Bản quyền tác giả Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Văn phòng Ủy ban bản quyền tác giả Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò ngày càng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, góp phần bảo hộ, khơi nguồn sáng tạo, kích thích sự phát triển, tiến bộ của loài người.

Tại Việt Nam, phương hướng, mục tiêu bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được xác định rất rõ tại Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020. Đặc biệt, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xác định rõ một trong những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới là “Nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội. Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi quyền tác giả từ Trung ương đến địa phương.”

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ, thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

Việc hợp tác này sẽ thúc đẩy bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, thúc đẩy sử dụng hợp lý các tác phẩm và nỗ lực thúc đẩy và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giữa hai quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu hai phía đã thảo luận, nêu ý kiến đánh giá ở 4 chủ đề gồm hiện trạng và phương hướng về chính sách pháp luật quyền tác giả của hai quốc gia; tăng cường năng lực của các tổ chức quản lý tập thể trong thời đại số; kế hoạch hợp tác bảo hộ quyền tác giả giữa hai quốc gia; kế hoạch tăng cường hoạt động giao lưu nội dung sáng tạo giữa hai quốc gia, nhất là hợp tác truyền hình, nội dung số...

Các đại biểu cũng đưa ra ý kiến về các nội dung hợp tác cụ thể, sáng tạo, thích ứng với sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ hai quốc gia.

Năm 2014, Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và Hiệp hội Quyền tác giả Văn học nghệ thuật Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác về bản quyền văn học nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo thỏa thuận này, hai bên cam kết sẽ hợp tác, phát huy tối đa năng lực của mỗi bên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ, phát triển công nghiệp bản quyền của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức.

Các hoạt động hợp tác cụ thể gồm hỗ trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ bản quyền tác giả của hai nước; phối hợp giải quyết các vấn đề về bản quyền và những quyền liên quan; chia sẻ thông tin hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Hai bên cũng chia sẻ danh sách các tác phẩm được quản lý, bảo hộ nhằm kiểm soát tốt hơn việc cấp phép, bảo vệ bản quyền tác giả văn học ở mỗi quốc gia; hợp tác thúc đẩy việc quảng bá các tác phẩm văn học ở hai nước và trên thế giới.

Hai bên cam kết trở thành cầu nối giúp các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng tác phẩm văn học tới gần hơn với các tác giả, tác phẩm; rà soát, xử lý các vi phạm bản quyền văn học xảy ra trước đó.

Việt Nam đã tham gia và thực hiện hầu hết các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ trong đó có quyền tác giả và quyền liên quan như Công ước Berne 1971 bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Công ước Pome 1961 bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng; Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ; Công ước Brussels 1974 liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền hình qua vệ tinh; Hiệp định TRIPS 1994 về những khía cạnh liên quan đến thương mại…

Tại Việt Nam, nhiều năm qua Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Nhiều hoạt động nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện việc thực thi pháp luật cũng đã được thực hiện. Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được triển khai. Công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần tháo gỡ./.