Vingroup cap hoc bong dao tao thac sy, tien sy trong nuoc hinh anh 1Học bổng sau đại học nhằm giúp các học viên, nghiên cứu sinh tập trung toàn thời gian cho học tập và nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 23/3, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VINIF) đã chính thức công bố chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong nước của.

Học bổng dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup. Chương trình nhằm hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược.

Chương trình gồm học bổng hỗ trợ học tập và học bổng hỗ trợ công bố quốc tế.

Trong đó, học bổng hỗ trợ học tập là học bổng cho học viên cao học (với mức 120 triệu đồng/năm) hoặc cho nghiên cứu sinh (với mức 150 triệu đồng/năm). Học bổng được trao một lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể được nhận học bổng trong nhiều năm. Thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai năm đối với học viên cao học và ba năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.

Đối tượng xét học bổng là sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sỹ hoặc tiến sỹ.

Các học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước cũng có thể đăng ký tham gia xét học bổng.

[Vingroup cấp 1.100 học bổng du học thạc sỹ, tiến sỹ khoa học công nghệ]

Tiêu chí xét chọn đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sỹ, học viên cao học là ứng viên có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai năm trước khi nộp hồ sơ.

Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sỹ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sỹ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai năm trước khi nộp hồ sơ.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận thuyết trình tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.

Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Người nhận học bổng phải dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký ít nhất 12 tháng sau khi nhận học bổng tại đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào tạo.

Khi kết thúc thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn. Khi hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ.

Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: “Học viên cao học/nghiên cứu sinh được hỗ trợ bởi chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)”.

Để đăng ký xét học bổng, các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sỹ trong nước liên hệ trực tiếp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Với các cá nhân, việc đăng ký tham gia chương trình học bổng được thực hiện theo hình thức trực tuyến, gồm đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ học tập; lý lịch khoa học; bản sao văn bằng và bảng điểm; thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được. Ngoài ra ứng viên cần có một thư giới thiệu từ các nhà khoa học có uy tín đối với học bổng thạc sỹ hoặc hai thư giới thiệu đối với học bổng tiến sỹ.

Ứng viên nộp hồ sơ về Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (www.vinif.org). Thời gian nhận hồ sơ đăng ký học bổng từ ngày ¼ đến 15/7. Kết quả học bổng sẽ được công bố vào tháng Chín./.

Phạm Mai (Vietnam+)