Von dau tu toan xa hoi thuc hien nam 2021 dat 2,9 trieu ty dong hinh anh 1Cảng biển được xác định là một mũi quan trọng đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 tăng 3,2% so với năm 2020 và đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, báo cáo này đánh giá kết quả trên là khả quan trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới. Mặt khác, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã ghi nhận sự phục hồi cả về vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm, qua đó cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Cụ thể, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành năm 2021 đạt 2,9 triệu tỷ đồng và tăng 3,2% so với năm trước; trong đó vốn khu vực Nhà nước đạt 714.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng vốn và giảm 3% so với năm trước. Khu vực ngoài Nhà nước đạt 1,7 triệu tỷ đồng, bằng gần 60% và tăng 7% đồng thời khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 458.000 tỷ đồng, bằng 16% và giảm 1%.

Theo báo cáo, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (tính đến ngày 20/12) đạt 31 tỷ USD (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần) và tăng 9% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam năm 2021, ước đạt 19,7 tỷ USD, giảm 1% so với năm trước.

Cụ thể, có 61 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 409,1 triệu USD, tăng gần 29% so với năm trước và có 22 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh giảm 776 triệu USD. Nguyên nhân là do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã điều chỉnh vốn giảm 1,2 tỷ USD của dự án thăm dò phát triển và khai thác dầu khí tại Nga trong tháng 12./.

Von dau tu toan xa hoi thuc hien nam 2021 dat 2,9 trieu ty dong hinh anh 2(Số liệu: Tổng cục Thống kê)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)