Xay dung to trinh ve chu truong dau tu Du an duong vanh dai 3 TP.HCM hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1705/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, xây dựng Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

[Cần sớm có cơ chế triển khai đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh]

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Theo quy hoạch, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 89km, đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố: Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội không chỉ các tỉnh có dự án đi qua mà còn cho khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)