Ngày 9/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Thái Hữu Nhuận, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở không hợp pháp và bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả trong công tác để được bổ nhiệm chức vụ.

Kết luận xác minh đơn tố cáo của công dân đối với ông Thái Hữu Nhuận​, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung của Sở Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn Đắk Nông nêu rõ Bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở mang tên Thái Nhuận, ngày sinh 24/2/1974 là Bằng tốt nghiệp không hợp pháp do không trùng tên đệm và ngày sinh; kết quả xếp loại tốt nghiệp cũng không đúng quy định.

Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hệ Bổ túc) mang tên Thái Hữu Nhuận, sinh ngày 22/2/1974, số hiệu bằng: 2473746/BTPT do Trường Dạy nghề số 8 (Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai) cấp ngày 9/9/2008 mà hiện nay ông Nhuận đang sử dụng là bằng giả.

Hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả và bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở không hợp pháp trong công tác của ông Thái Hữu Nhuận đã vi phạm một trong 19 điều đảng viên không được làm tại Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng thời, ông Nhuận có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống “chạy bằng cấp” theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả và bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở không hợp pháp trong công tác của ông Nhuận cũng vi phạm Nghị định 34 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và quy định của Tỉnh ủy Đắk Nông về tiêu chuẩn chức danh cán bộ...

Vì vậy, ngoài xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Song tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền và Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 8/2016, ông Nhuận được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông bổ nhiệm làm Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Sau đó gần một tháng, Sở nhận được đơn tố cáo của công dân về việc ông Nhuận mới học hết lớp 3 nhưng đã "mua" bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông để được cử đi học cao hơn và bổ nhiệm chức vụ./.
Anh Dũng (TTXVN/Vietnam+)