Xuat khau Viet Nam dat 80,86 ty USD trong 4 thang dau nam nay hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Thanh Trà (Vietnam+)