[Znews] Lịch sử Việt Nam qua lăng kính của những con người trẻ

Bản tin Znews của VietnamPlus bình luận về vấn đề "Cách người trẻ nhìn câu chuyện cũ" như hóa thân thành các nhân vật anh hùng, hay làm mới một bài hát theo phong cách nhạc cách mạng...

Định kiến 'thế hệ trẻ thờ ơ với lịch sử nước nhà' vẫn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người. Nhưng thật ra, thế hệ Z vẫn luôn quan tâm đến lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhưng là theo cách riêng của họ.

Hãy cũng nhóm biên tập viên của Znews+ bình luận về vấn đề "Cách người trẻ nhìn câu chuyện cũ."

[Znews] Từ chuyện có nên "phong sát" nghệ sĩ cho tới bạo lực học đường]

Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Hiểu biết đúng sẽ đi đến những hành động đúng. "Cách người trẻ chạm và tiếp cận chuyện cũ" làm sao cho  đầy đủ, chính xác và tự hào là điều đáng quan tâm. Chúng ta hãy cùng nhau lan toả những giá trị tích cực với nhau./.

(Vietnam+)