Sáng 1/1, tại tàu VNSAPPHIRE đang neo đậu tại Khu bốc xếp Tân Thuận, Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn Lê Công Minh đã phát lệnh ra quân bốc xếp tấn hàng đầu tiên của năm 2011 và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

Thay mặt 3.500 cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn, Tổng Giám đốc Lê Công Minh bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch được giao trong năm 2011, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2011-2015).

Cảng Sài Gòn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 là phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao với tổng sản lượng 11,2 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 920 tỷ đồng.

Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án di dời, chuyển đổi công năng và xây dựng cảng mới tại Hiệp Phước và Cái Mép-Thị Vải để đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2012.

Tiếp tục cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc, sắp xếp bộ máy tổ chức của Cảng Sài Gòn theo định hướng đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Năm 2010, tổng sản lượng hàng hóa thông qua của Cảng Sài Gòn đạt gần 12 triệu tấn; tổng doanh thu đạt gần 890 tỷ đồng, lợi nhuận 46 tỷ đồng./.