Chú chó Chaser được hai chuyên gia tâm lý học John Pilley và Red, thuộc Học viện Wofford (Mỹ) nuôi dưỡng và huấn luyện, có thể nắm bắt được 1.022 từ đơn, trong đó đa phần là các danh từ.

Hiện nay, Chaser có thể tìm ra được những từ ngữ mà chủ nhân nói ra trong số 1.022 từ đơn.

Các chuyên gia tâm lý học đã phải mất ba năm với số lần huấn luyện lên tới 838 lần để huấn luyện Chaser nắm bắt được 1.022 từ đơn.

Tiến sỹ Red cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi huấn luyện Chaser 5 giờ, như vậy mới đảm bảo Chaser không quên những phần đã học. Tuy nhiên, việc Chaser có thể nắm bắt được 1.022 từ đơn không có nghĩa là loài chó đã đạt tới trình độ thông minh của trẻ em. Đây chỉ là sự thể hiện một khả năng của loài chó"./.