Người lao động nhận lại sổ bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Lần đầu tiên, doanh nghiệp thực hiện trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động theo dõi được quá trình đóng bảo hiểm, hạn chế tình trạng thu tiền của người lao động nhưng không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Tổng Công ty May 10 đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý vào ngày 6/1 tại Hà Nội.

Trong ngày 6/1, toàn bộ 406 công nhân đang làm việc tại Xí nghiệp may 2 đã nhận sổ bảo hiểm xã hội. Đây là những người lao động đầu tiên trong cả nước được cơ quan bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp bàn giao, tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội và Tổng Công ty May 10 đã rà soát, cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và in sổ mới cho toàn bộ 2.192 lao động của Tổng Công ty đang làm việc tại Hà Nội.

Theo đại diện phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty May 10, ​ngoài số 406 người lao động nhận sổ hôm nay, những người lao động còn lại cũng sẽ sớm được Tổng công ty bàn giao để tự quản lý sổ của mình.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2014 có hiệu lực đầu năm 2016, người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội thay vì chủ sử dụng lao động giữ như trước đó. Đây là một trong những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn.

Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bản thân và chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo luật định.

Giải thích thêm về việc tự quản lý sổ này, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: “Quy định nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, trích tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan bảo hiểm xã hội, thậm chí có trường hợp doanh nghiệp đã ‘giam’ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp.”

Bên cạnh đó, người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi đi làm việc tại doanh nghiệp khác./.