Thí sinh dự kỳ thi tiếng Hàn. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa thông báo sẽ tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2017. Kỳ thi sẽ tuyển chọn khoảng 3.600 người lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Thời gian nhận đăng ký thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp và nông nghiệp từ 10-13/4 và nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề ngư nghiệp bắt đầu từ ngày 7-10/8. Nơi nhận hồ sơ đăng ký là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương.

Theo thông báo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lệ phí dự thi (để chuyển cho phía Hàn Quốc) thu bằng tiền Việt Nam tương đương 24 USD, kỳ thi không thu thêm các khoản khác ngoài lệ phí thi này.

Thời gian tồ chức các kỳ thi tiếng Hàn (thi viết) ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp trong 2 ngày 17-18/6. Thời gian thi tiếng Hàn (thi trên máy tính) ngành nông nghiệp từ ngày 7/8-6/9. Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 20-26/9.

Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng sẽ thi trên giấy theo hình thức trắc nghiệm; ngành nông nghiệp thi trắc nghiệm trên máy tính; ngành ngư nghiệp sẽ thi lý thuyết và thực hành tay nghề.

Các thí sinh dự thi được lấy theo số điểm từ cao xuống thấp. Dự kiến, năm nay chỉ tiêu tuyển chọn của kỳ thi là 3.600 người, gồm các ngành: Sản xuất chế tạo 1.500 người, xây dựng 500 người, ngư nghiệp 800 người và nông nghiệp 800 người.

Chỉ hững người lao động thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn này mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Người dự thi tuổi từ 18-39 tuổi, phải chưa từng đi làm tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; hoặc đã đi làm việc tại Hàn Quốc và về nước đúng thời hạn, bỏ trốn nhưng tự nguyện về nước. Ngoài ra, người dự thi phải không thuộc khu vực đang bị tạm dừng tuyển cho do có nhiều lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc..

Trong kỳ thi tiếng Hàn được tổ chức năm 2016, từ hơn 20.000 thí sinh dự thi, 2.100 thí sinh có số điểm cao nhất đã đỗ kỳ thi và được nộp hồ sơ sang Hàn Quốc làm việc trong ngành sản xuất chế tạo. Đối với kỳ thi tiếng Hàn dành cho ngành ngư nghiệp, 1.300 thí sinh đã được lựa chọn. Năm nay, chỉ tiêu tuyển chọn đã tăng từ 3.300 năm 2016 lên 3.600 trong năm 2017./.