Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư 83 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động cùng với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, 5, 6 của năm 2012 (không bao gồm thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu).

Quy định này không áp dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về tiền thuê đất, thông tư nêu rõ, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất sẽ được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012.

Ngoài ra, để giúp doanh nghiệp vượt khó, văn bản của Bộ Tài chính cũng gia hạn 9 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế của năm 2011.

Theo Bộ Tài chính, đối tượng được hỗ trợ khoản thuế này là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy, sản xuất thép, xi măng (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực này), doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đặc biệt, Thông tư cũng quy định việc không  tính phạt chậm nộp trong thời gian kể từ ngày 01/04/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trên.

Ngày 2/1/2013, các doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế đã được gia hạn.

Cũng theo thông tư 83, những hộ đánh bắt hải sản sẽ được miễn thuế môn bài năm 2012. Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được miễn thuế đã nộp thuế môn bài năm 2012 thì được Ngân sách Nhà nước hoàn trả số thuế đã nộp.

Về tiền sử dụng đất, văn bản nêu rõ, các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất nhưng đến ngày 10/5/2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng, tính từ ngày 10/5/2012.

Tuy nhiên, các tổ chức kinh tế này phải tiếp tục nộp tiền sử dụng đất cùng khoản tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Ngoài ra, các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinh sau ngày 10/5/2012 đến ngày 31/12/2012 thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh./.