Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát, kiểm tra việc thực hiện dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác đầu tư xây dựng và tiến độ triển khai một số dự án đang đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa rà soát Quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để cập nhật, bổ sung điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế; xác định rõ khu hạ tầng kỹ thuật, các phân khu chức năng, các công trình đầu mối quan trọng trong Khu kinh tế; chú ý bố trí hợp lý khu vực đô thị gắn với phát triển nhà ở cho công nhân, đảm bảo các hạ tầng đầy đủ như​ khu vực mua sắm, trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực văn hóa thể thao, vui chơi giải trí.

Đặc biệt chú ý các công trình xử lý chất thải rắn, nước thải tại ​khu kinh tế, các ​khu công nghiệp; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng gắn với bảo vệ môi trường; trong từng nhà máy phải có hệ thống xử lý chất thải cho phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi thải ra khu xử lý chung, thải ra môi trường; trong từng ​khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung và phải được xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành chạy thử và hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý về xả thải nước thải ra môi trường; yêu cầu các trạm xử lý nước thải của các ​nhà máy lớn có nguy cơ xả thải gây ô nhiễm môi trường phải được đánh giá về công nghệ và nghiệm thu trước khi hoạt động (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng nghiệm thu được thuê tư vấn trong và ngoài nước đánh giá về các yếu tố đầu vào, đầu ra, công nghệ xử lý và các yêu cầu cần thiết đảm bảo xử lý đạt các yêu cầu về bảo vệ môi trường).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chủ đầu tư, các Nhà thầu xây dựng và các cơ quan liên quan có giải pháp đẩy mạnh tiến độ thi công dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ đàm phán các dự án BOT điện tại Trung tâm điện lực Nghi Sơn để sớm triển khai dự án theo tiến độ tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.