Mỗi ngày, trên thế giới có tới 1,5 triệu người trở thành nạn nhân của tội phạm mạng. Các vụ tấn công trên Internet đem lại lợi nhuận được đánh giá là lớn hơn cả hoạt động buôn lậu ma túy./.