10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016

Phát hiện mới về khoáng sản đồng và quặng urani tại tỉnh Kon Tum, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là hai trong số mười sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016.
Hùng Võ (Vietnam+)