Chủ Nhật, Tháng Mười 22/10/2017

10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016

Phát hiện mới về khoáng sản đồng và quặng urani tại tỉnh Kon Tum, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là hai trong số mười sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016.

Hùng Võ (Vietnam+) Bản in

Ban hành Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng
Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 có bước chuyển cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả, bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Nguồn ảnh: Monre)
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường
Trên cơ sở Hội nghị trực tuyến ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg, đưa ra những cách tiếp cận mới, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất đột phá nhằm giải quyết triệt để các vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay.

Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường. (Nguồn ảnh: Monre)
Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên-môi trường quốc gia
Đầu năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch được lồng ghép tối đa giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, có tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và tiên tiến khu vực châu Á; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường và các ngành kinh tế kỹ thuật khác của đất nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp yêu cầu phát triển của Bộ, ngành và kinh tế-xã hội đất nước.

Quy hoạch xác định số lượng giảm từ 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ xuống còn 68; đồng thời là căn cứ kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Nguồn ảnh: Ban Nội chính Trung ương)
Việt Nam tham gia Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu
Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (3GF) diễn ra ở Copenhagen từ ngày 6-7/6/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với 3GF. Qua đó, Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên tham gia vào 3GF (thành viên thứ 8).

Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy, mở rộng quy mô tăng trưởng xanh thông qua việc kết nối các khu vực, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hợp tác công-tư. Kinh nghiệm của 3GF trong việc huy động nguồn lực tài chính, nhân lực cho các hoạt động tăng trưởng xanh trên thế giới giúp Việt Nam có đủ nguồn lực cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong tương lai./.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Tăng trưởng xanh toàn cầu 2016. (Nguồn ảnh: Monre)
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Tại kỳ họp thứ 11, Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9/4/2016.

Qua đó, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được điều chỉnh, đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên cả nước; phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ký kết, phê duyệt Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu
Ngày 3/11/2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 93/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Thỏa thuận Paris về biến đối khí hậu).

Với việc phê duyệt Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu và Kế hoạch thực hiện, Việt Nam thể hiện nỗ lực và trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu - thách thức nghiêm trọng nhất đối với hành tinh của chúng ta hiện nay.

Thoả thuận Paris mang tính lịch sử, được 195 quốc gia thông qua tại COP 21, là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên xác định trách nhiệm tất cả các Bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Thỏa thuận chính thức có hiệu lực vào ngày 4/11/2016./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tổng cục Môi trường)
Phát hiện khoáng sản đồng và quặng urani tại tỉnh Kon Tum
Trong năm 2016, các nhà nghiên cứu địa chất đã có phát hiện mới về khoáng sản đồng và quặng urani tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Kết quả khoanh định được 09 thân quặng đồng gốc, 6 thân quặng urani, 3 đới khoáng hóa xạ, 4 thân khoáng vàng - đa kim.

Tài nguyên dự báo cấp 334a đối với khoáng sản đồng gốc 108.925 tấn, khoáng sản urani 241,7 tấn.

Đặc biệt, phát hiện mới này mở ra triển vọng lớn cho tìm kiếm, phát hiện thêm các mỏ mới có trữ lượng Urani lớn là rất cao; mở rộng diện tích tìm kiếm ra các khu vực lân cận trong tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Hoàn thành Bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào
Hoàn thành Bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam - Lào.

Đây là cơ sở vững chắc xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài; đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước; khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử
Triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phê duyệt kế hoạch về việc triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Theo đó, từ ngày 1/9/2016, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử, nhằm tăng cường cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Tin khác