10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2016 do TTXVN bình chọn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... là 2 trong số 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2016 do TTXVN bình chọn.
(TTXVN/Vietnam+)