45 năm ngày Tổng tuyển cử sau thống nhất đất nước: Dấu son lịch sử

Ngày 25/4/1976, nhân dân hai miền Bắc-Nam nô nức tham gia Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI. Đây là lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước.
(TTXVN/ Vietnam+)