(Nguồn: trend.az)

TASS đưa tin, tuyên bố chung được đưa ra tại Ủy ban thứ nhất kỳ họp thứ 73 của Đại Hội Đồng Liên hợp quốc cho biết Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp sẽ không ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không ủng hộ, ký kết hoặc phê chuẩn Hiệp ước này. TPNW sẽ không trói buộc các nước chúng tôi, và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ tuyên bố nào góp phần vào sự phát triển này của luật pháp quốc tế thông thường, cũng như không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn hay quy tắc mới nào. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đang xem xét ủng hộ TPNW phản ánh nghiêm túc các tác động của hiệp ước này đối với hòa bình và an ninh quốc tế."

Tuyên bố này nói thêm, các bên tin chắc rằng cách tốt nhất để "đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân là thông qua một quá trình từng bước có tính đến môi trường an ninh quốc tế. Cách tiếp cận để giải trừ hạt nhân đã được chứng minh này đã tạo ra kết quả hữu hình, trong đó có việc giảm mạnh kho dự trữ vũ khí hạt nhân toàn cầu."

[Hội đồng địa phương Nhật kêu gọi chính phủ tham gia Hiệp ước TPNW]

Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Mỹ tin rằng TPNW sẽ đi ngược lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và chịu những rủi ro sẽ bị hủy diệt.

5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này cho rằng văn bản này đã bỏ qua bối cảnh an ninh quốc tế và các thách thức khu vực, không giúp củng cố lòng tin và sự minh bạch giữa các quốc gia và sẽ không dẫn đến việc loại bỏ một vũ khí hạt nhân cụ thể nào.

5 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi tất cả các nước cam kết duy trì sự thành công tiếp diễn của NPT "để đảm bảo sự tuân thủ, thúc đẩy sự phổ biến, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về không phổ biến, và để đối phó với những thách thức phát triển vũ khí hạt nhân đang diễn ra và đang nổi lên, bất cứ nơi nào chúng diễn ra."

Hiệp ước TPNW đã được thông qua hồi tháng 7/2017. Văn bản này chỉ có hiệu lực khi được 50 nước phê chuẩn. Tổng cộng 69 quốc gia đã ký hiệp ước này và 19 quốc gia trong số đó đã phê chuẩn./.