50 năm Hiệp định Paris: Thắng lợi lịch sử trong sự nghiệp chống Mỹ

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký vào ngày 27/1/1973 là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
(TTXVN/Vietnam+)